-17%

Thức uống

Pepsi

18.000,0 15.000,0
-7%
-4%
-9%
-17%

Món thêm

Trứng chiên

12.000,0 10.000,0
-20%

Món thêm

Rau củ luộc

15.000,0 12.000,0
-17%

Thức uống

Coca Cola

18.000,0 15.000,0
-7%
-4%
-9%
-33%

Thức uống

Nước Sâm

15.000,0 10.000,0
-17%

Thức uống

Pepsi

18.000,0 15.000,0
-20%

Món thêm

Rau củ luộc

15.000,0 12.000,0
-17%

Món thêm

Trứng chiên

12.000,0 10.000,0